Formål

IFØLGE FUNDATSEN


  1. Legatets formål er at yde støtte til stifternes nærmeste familie.


  2. Legatets formål er endvidere subsidiært at yde støtte til studieophold og studierejser, herunder studierejser til ansatte i Danske Bank A/S.


  3. Endelig kan legatbestyrelsen bevilge beløb til kunstneriske, videnskabelige eller sociale formål af almen samfundsmæssig interesse.