FAQ

 • Kan jeg indsende min ansøgning på e-mail?
  • Nej, det kan du desværre ikke. Kun ansøgninger modtaget pr. post behandles

 • Hvilken adresse skal ansøgningen sendes til?

  • Ansøgningen skal sendes til Glashofs Legat, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, att.: Michael Budtz

 • Anvender fonden ansøgningsskemaer?

  • Nej

 • I hvor mange eksemplarer skal jeg indsende min ansøgning?

  • Et enkelt eksemplar er nok

 • Skal min ansøgning blot være afsendt på datoen for ansøgningsfristen?

  • Din ansøgning skal være modtaget på legatets adresse senest på datoen for ansøgningsfristen for at komme i betragtning

 • Kan jeg aflevere min ansøgning personligt?

  • Ja, du kan aflevere din ansøgning hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø inden for normal åbningstid (kl. 8.00 – 18.00)

 • Modtager jeg en kvittering for modtagelse af min ansøgning?

  • Nej, vi har desværre ikke mulighed for at kvittere for modtagelsen

 • Modtager jeg et afslag, hvis jeg ikke har fået et legat?

  • Nej, kun ansøgere, der har modtaget et legat, modtager underretning

 • Kan jeg søge, selvom jeg ikke er ansat i Danske Bank?

  • Ja, det kan du godt

 • Kan jeg søge, selvom jeg kun skal være på uddannelsesrejse i en kortere periode?

  • Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at studieopholdet har en varighed af et fuldt studieår

 • Kan jeg søge om et legat til praktikophold, konferencer eller lignende?

  • Nej, det er normalt en forudsætning, at du er optaget på udenlandsk universitet eller lignende højere læreanstalt, hvilket skal kunne dokumenteres

 • Kan dokumentation for optagelse på universitet eller lignende eftersendes, hvis jeg ikke har modtaget den før ansøgningsfristens udløb?

  • Ja, dokumentationen kan i visse tilfælde eftersendes, dog skal den foreligge inden afrejse