Ansøgning

UDDELES:

Glashofs Legat uddeles hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.


FRIST:

Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt de er tildelt legatstøtte.


KRAV:

Specielt for så vidt angår studierejselegater skal ansøgningen som minimum indeholde et budget samt dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af ét fuldt studieår.

Kun ansøgninger modtaget pr. brev behandles.


HUSK:

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.