Ansøgning

UDDELING
Glashofs Legat uddeler hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

FRIST
Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts  og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt legatstøtte tildeles.

Ansøgningen skal være legatet i hænde senest på dagen for ansøgningsfristen.

KRAV
Ansøgninger for studierejselegater skal som minimum indeholde:

  • Ansøgning
  • Budget
  • Dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt
  • Eventuelle bilag

Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af ét fuldt studieår.

Øvrige legatansøgninger skal som minimum indeholde:

  • Ansøgning
  • Budget
  • Eventuelle bilag

Det er vigtigt, at du tager dig tid til at læse vores Privatlivspolitik til ansøgere, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Det er en forudsætning for legattildeling, at legatmodtager har et CPR/CVR nr. i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Legatudbetaling sker til legatmodtagers NemKonto.

Vigtigt: Modtages fejlmeddelelse ved indsendelse af ansøgningen på denne hjemmeside anbefales det, at ansøgningsproceduren foretages på ny ved brug af anden browser, hvilket sædvanligvis løser problemet.


Vælg ansøger
Indsæt fulde navn
Indsæt navn på virksomhed / organisation / andet
Indsæt navn på kontaktperson
Indsæt vejnavn og nummer (etage m.m.)
Indsæt post nummer
Indsæt bynavn
Indsæt land
Indsæt telefonnummer
Indsæt e-mail
Indsæt CVR nummer
Vedhæft ansøgning i èn samlet fil
- inkl. budget og bilag i PDF-format
reCAPTCHA is required.