Ansøgning

UDDELING
Glashofs Legat uddeler hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

FRIST
Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt legatstøtte tildeles.

Ansøgningen skal være legatet i hænde senest på dagen for ansøgningsfristen.

KRAV
Ansøgninger for studierejselegater skal som minimum indeholde:

  • Ansøgning
  • Budget
  • Dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt
  • Eventuelle bilag
  • Samtykkeerklæring for opbevaring af personoplysninger*

Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af ét fuldt studieår.

Øvrige legatansøgninger skal som minimum indeholde:

  • Ansøgning
  • Budget
  • Eventuelle bilag
  • Samtykkeerklæring for opbevaring af personoplysninger*

*Samtykkeerklæringen downloades, udfyldes og indsættes som PDF-fil herunder. Erklæringen fremsendes sammen med de øvrige dokumenter.

Hent: Samtykkeerklæring*

Det er en forudsætning for legattildeling, at legatmodtager har et CPR/CVR nr. i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Legatudbetaling sker til legatmodtagers NemKonto.


Indsendelse af ansøgning

Vælg ansøger
Indsæt fulde navn
Indsæt navn på virksomhed / organisation / andet
Indsæt navn på kontaktperson
Indsæt vejnavn og nummer (etage m.m.)
Indsæt post nummer
Indsæt bynavn
Indsæt land
Indsæt telefonnummer
Indsæt e-mail
Indsæt CPR nr.
Indsæt CVR nummer
Vedhæft ansøgning i èn samlet fil
- inkl. budget og bilag i PDF-format
Vedhæft udfyldt samtykkeerklæring* i PDF-format
Hent: Samtykkeerklæring*